מיתוג

switching

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מיתוג — הפעלת מתג חשמלי, חיבור וניתוק, בקרה חשמלי …   אוצר עברית

 • מיתוג הודעות — שיטת תקשורת בה ההודעות הנשלחות בין המשדר לנמען עוברות בכל פעם בין תחנות שונות בדרך (בהתאם לעומס ברשת) {{}} …   אוצר עברית

 • מיתוג חבילות — שיטת תקשורת בה מחולקת הודעה לחבילות מידע ע י המשדר הנשלחות במסלולים שונים לנמען {{}} …   אוצר עברית

 • מיתוג מנות — רשת תקשורת המחלקת שדר ל חבילות מידע ומשדרת כל אחת מהן בנפרד בערוץ פנוי {{}} …   אוצר עברית

 • מיתוג מעגלים — שיטת תקשורת בה נוצר מסלול בין המשדר לנמען הנשמר עבורם לאורך כל זמן השידור {{}} …   אוצר עברית

 • תחנת מיתוג — מתקן לוויסות זרם החשמל ולבקרה עליו {{}} …   אוצר עברית

 • מרכזת טלפונים — מרכזייה, מערכת מיתוג טלפונית, מערכת מיתוג המאפשרת קישור בין מנויי רשת טלפונים בכדי לקיים קשר טלפוני או פקס או אחר, מיתוג טלפוני, מרכז רשת הטלפונים7 …   אוצר עברית

 • מרכזיה — מערכת מיתוג טלפונית, מרכז רשת הטלפונים; מוסד מרכזי, מוסד שירות, מנהלה; מרכז, לב, טבו …   אוצר עברית

 • מרכזייה — מערכת מיתוג טלפונית, מרכז רשת הטלפונים; מוסד מרכזי, מוסד שירות, מנהלה; מרכז, לב, טבו …   אוצר עברית

 • מרכזיית טלפונים — מערכת מיתוג טלפונית, מרכז רשת הטלפונים {{}} …   אוצר עברית

 • מתג — 1 v. הופעל (מתג חשמלי) , הודלק, כובה, הופסק (מעגל חשמלי) , חובר (מעגל חשמלי) 2 v. להפעיל מתג חשמלי, להפעיל מפסק חשמלי, לבצע מיתוג, לחבר מעגל חשמלי, לנתק מעגל חשמל 3 יתד לרסן הבהמה, יתד מתכת המתחברת לרס 4 כינוי לסוג חיידקים, חיידקים בצורת קווים,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.